Ing. Tomáš Tomsa, 57 let, ul. Jeronýmova

Vystudoval Lesnickou fakultu v Brně a Krajinnou ekologii v Praze. Do roku 2000 byl vedoucím Správy CHKO Český ráj. V roce 2002 založil Šťastnou zemi a začal se věnovat výrobě herních prvků. Nyní je majitelem společnosti Hřiště hrou, která vytváří originální dětská hřiště, která přinášejí radost dětem v 15 zemích světa. Stojí za realizacemi více než 4.000 hřišť. 16 let byl členem zastupitelstva města Turnova a 2 období vedl Komisi pro životní prostředí. Věnuje se obnově historických objektů - areálu bývalého Svobodova pivovaru v Turnově a areálu zámečku a přírodní rezervace Bažantnice u Loukova. Mezi záliby patří kultura, turistika a zejména cestování. Má trpělivou manželku, tři děti a dvě vnučky.