Zastupitelé zvolení do zastupitelstva města Turnov v roce 2014


Tomáš Hocke
2477 hlasů

Eva Kordová
1734 hlasů

Karel Jiránek
1625 hlasů

Hana Maierová
1571 hlasů

Jiří Tomášek
1465 hlasů

František Zikuda
1431 hlasů

Petra Houšková
1412 hlasů

Miroslav Šorejs
1316 hlasů

Jiří Kos
1125 hlasů

Koaliční smlouva a programové prohlášení 2014–2018 Nezávislý blok + ANO Turnov

Zhodnocení uplynulého volebního období

Dovolte prosím, abych jako starosta města touto cestou poskytl zprávu o stavu Turnova a zhodnotil uplynulé, alespoň pro mě hektické, volební období 2014-2018.

Optikou většiny Turnovanů (já jsem si to myslel rovněž) se zdá, že se věci vyvíjejí nekonečně pomalu, při pohledu zevnitř je to však již jinak. Vše má svůj legislativní proces a je zcela nevyhnutelné jeho dodržování. Nicméně tu a tam, při nebetyčném úsilí, je možno něco zrychlit, něco navrhnout, ba někdy dokonce i zrealizovat. Kupodivu jsem při svém přemítání a sepisování zjistil, že se podařilo zrealizovat mnohé.
Většinu věcí bych nemohl dostat do finiše bez spolupráce se svými místostarostkami Petrou Houškovou a Janou Svobodovou, radou města, zastupitelstvem a úředníky města. Naprostá většina záměrů byla radními a zastupiteli věcně diskutována a rozhodována, za což všem patří velké poděkování.

Věci, které já osobně vnímám jako určitý posun v rozvoji společnosti a města, jsou ve dvou rovinách. V rovině občansko-společenské a v rovině hmotné.

V té první jsem rád za společná setkání s občany jednotlivých částí města, posílení transparentnosti v podobě elektronizace veřejných zakázek, rozklikávacího rozpočtu, obrazového záznamu z jednání ZM, participativního rozpočtu a aktivitu Turnovanů v hledání nových podnětů, obnovení farmářských trhů, důstojné připomínky státních svátků, přátelské spolupráci s vedením Libereckého kraje, návrat Obchodní akademie a hotelové školy do budovy v bývalých kasárnách, úzké propojení turnovské a liberecké nemocnice, schválení změny č. 1 územního plánu, otevření objednávkového systému pro agendu registru vozidel, řidičské a občanské průkazy, živnostenský úřad nebo třeba za návštěvu izraelského velvyslance pana Gary Korena v Turnově. Byla též otevřena diskuze o okresu Turnov. Podpora obcí v okolí i podpora Libereckého kraje jsou dobrým startovním blokem k jednání o věcném záměru zákona. Jsem moc rád za atmosféru města, činorodý spolkový život, přehršel kulturních a sportovních akcí.

V té hmotné rovině je jistě fajn, že se podařila realizace sportovního a rekreačního areálu v Maškově zahradě, o kterém se snilo a hovořilo dlouhá léta. Byla provedena revitalizace parku U Letního kina a Metelkových sadů. Usilovně se pracovalo na opravách základních a mateřských škol, opravách chodníků a komunikací. Byla zrekonstruována budova bývalého sirotčince na objekt Nové radnice. Podařilo se rozšířit občanskou vybavenost na Turnově 2. Jsou vytvořeny nové prostory pro školní družinu, Žlutou ponorku, ZUŠ, v železniční stanici se otevře pobočka městské knihovny. Proběhly velké akce spojené i s dalšími partnery jako bylo rozšíření koryta Jizery s Povodím Labe, položení tichého asfaltu v Palackého ulici s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, oprava silnice k hradu Valdštejn s Lesy ČR, výměna protihlukových stěn na I/35 s ŘSD, rekonstrukce úpravny vody Nudvojovice a odstranění manganu z vodovodní sítě Turnova s Vodohospodářským sdružením Turnov, hřiště s umělou trávou s Fotbalovým klubem Turnov.

Jsou však místa, kde je potřeba dále usilovně pracovat. Jsou aktivně připravovány projekty na Alzheimer centrum, přístavbu městského divadla, novostavbu knihovny, bytový dům v ul. 5. května, nástavbu MŠ a ZŠ Sluníčko, opravy škol a školek, opravy mnoha ulic, chodníků, komunikací, opravy bytových domů. Projekty na zobousměrnění nájezdu na I/10 a ve Fučíkově ulici jsou ve stupni k územnímu řízení a je potřeba pokračovat dále. Je třeba ještě větší informovanosti občanů o nových projektech, větší zapojení veřejnosti do diskuzí, hledání nových pohledů na problémy ryze turnovské.

V komunálních volbách 2018 přeji občanům šťastnou ruku a jako starosta města si přeji Turnovany aktivní (nejenom když jde o jejich majetek), pozitivně myslící, s určitým nadhledem a zodpovědností.

Složitá rozhodnutí

Co se díky Vaší podpoře v Turnově změnilo v letech 2010–2014 a 2014–2018


Legenda: červená barva = volební období 2010–2014, modrá barva = volební období 2014–2018