1. Ing. Tomáš Hocke

starosta města, stavební inženýr, turnovský skaut

2. Mgr. Petra Houšková

místostarostka města, speciální pedagog

3. Mgr. Jana Svobodová

místostarostka města, kunsthistorička

4. Ing. arch. Václav Hájek

architekt, propagátor Dnů architektury

5. Eva Kordová

knihovnice, moderátorka

6. Ing. Jiří Kovačičin

vedoucí oddělení komunálních služeb Města Liberec

7. MUDr. Jiří Měkyna

plicní lékař, turnovský skaut, běžec

8. Ing. Tomáš Tomsa

majitel společnosti Hřiště hrou, ekolog a turista

9. Ing. Lumír Šubert

auditor, ekonom, hospodář Klubu českých turistů Sokol Turnov

10. Bc. Jindřich Kořínek

předseda oddílu orientačního běhu TJ Turnov, důstojník sekce táborů Žlutá ponorka

11. Petr Záruba

vedoucí zákaznického centra DUV Granát, vedoucí loutkářského souboru Na Židli

12. Bc. Ondřej Fotr

ředitel pobočky ČSOB Turnov

13. Zbyněk Hruša

starosta Sboru dobrovolných hasičů Mašov

14. Mgr. Tomáš Krištof

učitel ZŠ Skálova, šéftrenér turnovských atletů

15. Mgr. Karel Bárta

vysokoškolský pedagog, mentor a lektor v oblasti vzdělávání

16. Bc. Marek Boňko

student politologie na Univerzitě Karlově

17. Tereza Linhartová

ředitelka Centra pro rodinu Náruč, náčelnice sokolské Župy Ještědské

18. Bc. Pavel Krupař

manažer turnovského kina Sféra

19. Klára Bičíková

dobrá duše mnoha neformálních setkání, zaměstnankyně Lidlu

20. Ing. Miloslav Šorejs

emeritní předseda DUV Granát, turista a hokejista

21. Mgr. Sylva Kutková

učitelka ZŠ Žižkova, Turnov

22. Prof. Ing. Petr Moos, CSc.

profesor na Fakultě dopravní ČVUT

23. MUDr. Martin Hrubý

primář chirurgie Turnov, náměstek pro operativní řízení zdrav. péče Turnov

24. MUDr. Eva Dědková.

praktická lékařka pro děti a dorost

25. Jiří Vele

předseda TSC Turnov, hlavní trenér oddílu juda v Turnově

26. Hana Pernicová, Dis.

učitelka Základní umělecké školy v Turnově

27. Jiří Kos

řidič autobusu, dobrovolný hasič v Mašově