Podporují nás


MUDr. Jiří Tomášek

Milí Turnováci, čas utíká rychleji, než bychom si přáli a opět se blíží komunální volby. Jako dlouholetý člen zastupitelstva v řadách Nezávislého bloku sleduji z povzdálí předvolební aktivity, a přestože do voleb již nekandiduji, rád bych Vás touto cestou požádal o podporu právě Nezávislého bloku. Kandidáti jsou spolehliví, čestní a pracovití a v čele se starostou Ing. Tomášem Hockem, Mgr. Petrou Houškovou a Mgr. Janou Svobodovou se hlavně osvědčili v práci pro město v minulých letech. Myslím, že mají potenciál řídit město Turnov i v budoucích letech ku prospěchu všech občanů i v nelehké době, která nás nyní čeká. Nebojte se jim dát hlas. Přeji vám všem pevné zdraví a šťastnou ruku při volbách.


Ing. Jaromír Ducháč

Jako bývalý učitel Střední zemědělské školy v Turnově se na pomaturitních setkáních často potkávám s absolventy školy. Většina z nich žije mimo Turnov, mnozí i poměrně daleko. Proto se často do města, kde prožili své mládí, nedostanou. O to více jsou překvapeni změnami, které v Turnově za jejich nepřítomnosti nastaly. Obdivují nové stavby, sportoviště, údržbu zeleně a celkový pořádek ve městě. Jsem přesvědčen, že za těmito změnami stojí i práce členů Nezávislého bloku, kteří již řadu let působí na radnici města. Proto jsem se rozhodl toto hnutí i nadále podporovat.


Karel Jiránek

Za Nezávislý blok jsem pracoval dvanáct let v zastupitelstvu u radě města. Jsem si jist kvalitou týmu kolem současného starosty a jeho schopností ve vedení města. Osobně bych rád v práci pro veřejnost pokračoval, ale z časových důvodů nemohu. Přeji kandidátům Nezávislého bloku úspěšné volby, aby mohli pokračovat ve své práci pro naše město a jeho občany.


Další podporovatelé

  • Bc. Martin Půta – hejtman libereckého kraje
  • MgA. Martin Hybler, Ph.D. – turnovský hudební skladatel
  • Robert Havlín – vedoucí plaveckého bazénu
  • Dagmar Landrová – nakladatelka, spisovatelka
  • MUDr. Kateřina Lebedová