Mgr. Petra Houšková, 41 let, sídliště u nádraží – Studentská ul.

Vystudovala pedagogiku a speciální pedagogiku na filozofické fakultě v Brně. V roce 2000 založila Centrum pro rodinu Náruč, za Liberecký kraj působila v celorepublikové Síti mateřských center na pozici radní a krajské koordinátorky. Profesně se věnovala speciální pedagogice, poradenství ve školství, vzdělávání pedagogických pracovníků, sociální práci zaměřené na ohrožené děti, doprovázení pěstounských rodin, řízení neziskové organizace. Řadu let byla členkou sociální komise a komise pro občanské záležitosti. V roce 2014 byla zvolena místostarostkou města. Ze své pozice má na starosti školství, sociální oblast, kulturu. Pro příští období je její prioritou realizace výstavby Alzheimer centra při DD Pohoda, Denního stacionáře pro osoby těžkým postižením při MŠ a ZŠ Sluníčko, pokračování rozsáhlých investic do školských objektů a podpora nových trendů ve vzdělávání. Veškerý volný čas věnuje své rodině, má syna a dceru. Je místní patriot a kraj pod Troskami by za nic nevyměnila.