Mgr. Petra Houšková, 44 let, sídliště u nádraží – Studentská ul.

Vystudovala pedagogiku a speciální pedagogiku na filozofické fakultě v Brně. V roce 2000 založila Centrum pro rodinu Náruč, za Liberecký kraj působila v celorepublikové Síti mateřských center na pozici radní a krajské koordinátorky. Profesně se věnovala speciální pedagogice, poradenství ve školství, vzdělávání pedagogických pracovníků, sociální práci zaměřené na ohrožené děti, doprovázení pěstounských rodin, řízení neziskové organizace. V roce 2014 byla zvolena místostarostkou města. Ze své pozice má na starosti školství, sociální oblast, kulturu. Pro příští období je její prioritou rozšiřování kapacit v MŠ a ZŠ, pokračování modernizace učeben v ZŠ, podpora spolků, rozvoj projektu Tvoříme Turnov. Veškerý volný čas věnuje své rodině, má syna a dceru. Je místní patriot a kraj pod Troskami by za nic nevyměnila.