prof. Ing. Petr Moos, CSc., 76 let, sídliště u nádraží – ul. Kosmonautů

Vystudoval fakultu elektrotechnickou i vědeckou přípravu na ČVUT. Publikoval mnoho odborných článků a příspěvků na mezinárodních a tuzemských konferencích. Je autorem a spoluautorem několika patentů. V roce 1993 se stal prvním děkanem Fakulty dopravní ČVUT, působil též jako prorektor ČVUT. V oboru dopravy, logistiky se postupně vyprofiloval jako odborník v oblasti síťových odvětví. Působil jako ministr dopravy a spojů ve vládě J. Tošovského, byl konzultantem Konsorcia pro telekomunikace a elektroniku (TEC) pro střední a východní Evropu zřízeného vládou USA. V posledních patnácti letech se intenzivně zabývá procesy v dopravě z hlediska ekonomické efektivnosti a z hlediska využití inteligentních dopravních systémů (ITS). V letech 2007 – 2012 působil ve funkci místopředsedy rady mezinárodního projektu EURNEX. V letech 206-2007 a 2012-2013 byl jmenován Vládou ČR generálním sekretářem pro vyjednání Dohody o partnerství s EU. V současnosti se věnuje podpoře stavebního projektu Centra urgentní medicíny v Liberci. Mezi jeho záliby paří hudba a sport.