Ing. Miloslav Šorejs, 63 let, Fučíkova ul.

Vystudoval Technickou univerzitu v Liberci. Od roku 1981 pracoval v Družstvu umělecké výroby Granát Turnov, kde se stal v roce 1989 výrobně technickým ředitelem a od roku 2011 zastával funkci předsedy představenstva, a to až do roku 2016. Pracuje několik let v komisi pro rozvoj a správu majetku města. V případě zvolení by chtěl své zkušenosti uplatňovat v oblasti rozvoje města, jeho propagace, správy majetku a hospodárných investic. Je ženatý, má syna a dceru. Mezi koníčky patří sport všeho druhu. Hlavně cyklistika, hokej, lyže a turistika.