Ing. Miloslav Šorejs, 67 let, Fučíkova ul.

Vystudoval Technickou univerzitu v Liberci. Od roku 1981 pracoval v Družstvu umělecké výroby Granát Turnov, kde se stal v roce 1989 výrobně technickým ředitelem a od roku 2011 zastával funkci předsedy představenstva, a to až do roku 2016. V končícím volebním období je členem kontrolního výboru zastupitelstva města. Je ženatý, má syna a dceru. Mezi koníčky patří sport všeho druhu. Hlavně cyklistika, hokej, lyže a turistika