Ing. Lumír Šubert, 63 let, Hruštice

Absolvent Střední ekonomické školy v Turnově a Vysoké školy ekonomické v Praze, od roku 1993 auditor a společník auditorské společnosti AUDITEX, s.r.o. Od ustavení finanční komise na začátku devadesátých let, později finančního výboru je jeho stálým členem, stejně tak byl členem sportovní komise po celou dobu její existence. Od mládí se pohybuje ve sportovním prostředí, a to jednak aktivně (volejbal, turistika, Sokol), jednak jako hospodář turistického oddílu (dnes Klubu českých turistů Sokol Turnov) a vedoucí mládeže (organizace letních táborů). Kromě sportu věnuje volné chvíle hudbě a práci na zahradě. Pevné zázemí mu poskytuje rodina, manželka Šárka, syn Martin a dcera Anička.