VOLBY 2022 | Turnov - město, kde chceme žít

Nezávislý blok – sdružení nezávislých kandidátů pro Turnov vstupuje do komunálních voleb v Turnově roku 2022. Sdružujeme politicky nezávislé Turnováky, kteří naše město mají rádi. Dlouho zde žijí, pracují, působí v turnovských spolcích a jsou přirozenými, hrdými patrioty. Mají zkušenosti z různých profesí a z různých oblastí společenského života.

Do komunálních voleb kandidujeme bez podpory oficiálních politických stran. Náš program vychází z dlouholetých zkušeností z vedení města, odpovídá potřebám obyvatel. Nabízíme reálné náměty a skutečně odvedenou práci. Naší prioritou pro Turnov jsou aktivní, pozitivně myslící zastupitelé s patřičným nadhledem a zodpovědností.

Máme krásný cíl: Turnov – město, kde chceme žít! Je to město, které dokáže naplňovat přání a sny svých obyvatel, aby se k němu každý mohl hrdě přihlásit. Město, které dokáže inspirovat a vytvořit společenství, které bude přirozeně kultivovat veřejný prostor, kulturní a společenské dění.