Petr Záruba, 58 let, Sídliště Jana Patočky

Jako zlatník klenotník pracuje již od roku 1982 v Družstvu umělecké výroby Granát Turnov, nyní jako vedoucí Zákaznického centra – Galerie Granát. Žije se svým partnerem v registrovaném partnerství. Volný čas již 40 let věnuje loutkovému divadlu. Je vedoucím Loutkářského souboru Na Židli, kterým prošly kromě dospělých příznivců i desítky dětí. Ke každoročním vrcholům činnosti patří přehlídka loutkářských souborů Turnovský drahokam. Téměř pravidelně se soubor pod jeho vedením účastní řady přehlídek po celé republice. Je pořadatelem letních akcí Loutkáři dětem a První turnovské železniční loutkové divadlo. Zájem o kulturu v Turnově ho přivedl k práci v kulturní komisi, ale zajímá se o veškeré dění ve městě. (Znáte ho v roli krále na Noci s Andersenem a jako krále Granáta při zahájení letní turistické sezony.) K dalším koníčkům patří cyklistika a cestování za poznáváním přírody a památek.