Složitá rozhodnutí – Turnovská nemocnice

Zánik porodnice

K 1. březnu roku 2011 došlo po velkém boji jak na poli medicínském, tak politickém ke zrušení oddělení porodnice v turnovské nemocnici. Důvodů tohoto kroku bylo několik. V první řadě byla turnovskému oddělení porodnice odejmuta možnost vzdělávat lékaře (získávat atestaci) s poukazem na „pouhých“ 440 porodů za rok (odborné lékařské společnosti a Ministerstvo zdravotnictví požadovali minimálně 600 porodů za rok). Díky tomu porodnice přišla o část mladých lékařů, kteří zajišťovali chod tohoto oddělení. Stávající lékařský personál vystoupil s rezolutním prohlášením, že s ohledem na personální zajištění a rizika spojená s provozováním gynekologicko-porodnického oddělení navrhují přejít na statut gynekologického oddělení. Zastupitelstvo města však uváděné důvody nepovažovalo, za zásadní pro zrušení porodnice, a proto trvalo na jejím dalším provozování. Reakcí byla společná výpověď celého lékařského teamu pod vedením prim. MUDr. Aleše Mikla. Zastupitelstvo města dále trvalo na pokračování provozu gynekologicko-porodnického oddělení a pověřilo ředitele nemocnice přijmutím nových lékařů. Bohužel pracovní trh disponuje zcela minimálním počtem lékařů - porodníků. Přes veškeré úsilí se podařilo nalézt pouze lékaře pro zachování gynekologického oddělení, a proto se musela turnovská veřejnost s velkou lítostí s porodnicí rozloučit.

Fúze turnovské a liberecké nemocnice

Otázka hledání strategického partnera pro turnovskou nemocnici začala nabývat na aktuálnosti na konci roku 2011. Důvody pro řešení dalšího fungování turnovské nemocnice se silnějším partnerem byly následující:

  • politika centrální vlády (ať pravicové či levicové) směřující k centralizaci zdravotní péče a nevůli vložit do systému buď více peněz a nebo určit hranici standartních zdravotnických výkonů
  • tlak odborných společností na počet výkonů ve zdravotnickém zařízení
  • tlak zdravotních pojišťoven, které nejsou schopny finančně saturovat nijak neomezenou zdravotní péči, který se obrazí v úhradových vyhláškách a bránící se jakémuko-li rozšíření dalších oddělení, velké lobistické tlaky velkých zdravotnických zařízení a řetězců
  • omezená možnost vzdělávání lékařů v turnovské nemocnici (přípravu k atestaci je nutné provádět v jiném zařízení a je nutné ji hradit)
  • obsazenost oddělení předepsaným minimem lékařů vzhledem k ekonomice a následné problémy se zástupností
  • rozdílná cena za stejný lékařský výkon v různých nemocnicích

Jednání byla vedena v roce 2012 s Krajskou nemocnicí Liberec (KNL), Mediterrou, Agelem a Asklepionem. Po jednání se všemi zájemci a vyhodnocení nabídek byla jako strategický partner zvolena Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Základním principem fúze turnovské a liberecké nemocnice je zachování stávající zdravotní péče v turnovské nemocnici, ke změně je nutno souhlasu ZM Turnova, pakliže nebude ovšem péče odsmlouvána zdravotní pojišťovnou. Kromě toho má Město Turnov v dozorčí radě KNL, a.s. dva zástupce, zaměstnanci PNT, s.r.o. jednoho zástupce, nelze prodat nemovitý majetek turnovské nemocnice bez souhlasu ZM, Město má vliv na výběr vedoucího pracovníka turnovské nemocnice a není zavázáno k žádnému dotování provozu nemocnice. Součástí fúze se stal i prodej společnosti NEMPRA, spol. s r.o. za částku 5 mil. Kč Krajské nemocnici Liberec, a.s.

K 1. lednu roku 2014 došlo ke sloučení společnosti Panochova nemocnice Turnov se společností Krajská nemocnice Liberec. Sloučená společnost Krajská nemocnice Liberec, a.s je složena ze tří vlastníků. Největším z nich je Liberecký kraj s podílem akcií 74,23 %, dále pak statutární město Liberec s podílem akcií 15,77 % a město Turnov s 10% podílem. S odstupem necelého jednoho roku z hlediska pacientů nedošlo ke snížení rozsahu lékařské péče, standartní strava pro pacienty a personál je i nadále připravována v turnovské nemocniční kuchyni, vaří se i pro externí zákazníky, dietní strava je připravována v Liberci, zanikla z ekonomických důvodů prádelna (nutná obnova praček, stávající zaměstnanci si ji nechtěli vzít do pronájmu), lékaři mají možnost odborné přípravy a práce v medicínských centrech liberecké nemocnice, dochází k doplňování kapacity turnovské nemocnice pacienty z Liberce, připravuje se výstavba centra komplexní diagnostiky a terapie idiopatických střevních zánětů, výstavba nového bufetu, prodejny zdravotních pomůcek, výsadba nových stromů. Hospodaření Panochovy nemocnice Turnov je od začátku letošního roku vyrovnané a v mírném zisku. Za prvních pět měsíců roku 2014 vytvořila turnovská nemocnice zisk ve výši 3,3 miliónu korun. Připravuje se rovněž nový systém odměňování zaměstnanců turnovské nemocnice, od srpna byly navýšeny mzdy sester.