MUDr. Martin Hrubý, 55 let, Výšinka

Od roku 1987 pracuje jako chirurg v nemocnici Turnov. Od počátku roku 2014 vykonává funkci lékařského náměstka a současně je členem představenstva Krajské nemocnice Liberec a.s. Jeho hlavním úkolem je zachování a rozšiřování kvality i rozsahu služeb jednotlivých oddělení pro pacienty z širokého regionu Turnovska. Jeho odborností zůstává chirurgie. Byl dlouholetým členem zastupitelstva a rady. Jeho prioritou bylo a do budoucna zůstává zachování a rozvoj turnovské nemocnice, rozvoj města a kvalitní příprava projektů s cílem efektivní výstavby a provozu nových investic. Manželka je zdravotní sestrou, mají dvě děti. Zájmy – lyžování, letectví.