Jiří Vele, 74 let, Tázlerova ul.

Dvacet let pracoval na OV ČSTV jako metodik sportů a poté se stal prvním jednatelem Městské sportovní Turnov, s.r.o. Spolupracoval s panem Horáčkem při prvotních záměrech na výstavbu areálu v Maškově zahradě. Je ženatý a má tři dospělé děti. Úspěšnou aktivní sportovní činnost završil absolvováním trenérské školy na FTVS UK (trenér 1. třídy) a stal se na několik let trenérem ženského reprezentačního družstva. Jeho celoživotní zájem o sport je spojen zejména s judem, kde dosud pracuje jako funkcionář na Českém svazu judo. Je nositelem 7. danu IJF. Od vzniku TSC Turnov (Sportovní hala v Turnově II) je jeho předsedou. Své zkušenosti uplatňuje ve sportovním výboru města. V končícím volebním období je členem kontrolního výboru zastupitelstva města. Práci ve prospěch turnovského sportu by se chtěl věnovat i v budoucnu.