Hana Pernicová, DiS., 37 let, Brigádnická ul.

Pochází z Ohrazenic, má 8-letého syna. Je absolventkou Střední pedagogické školy v Litomyšli a Konzervatoře v Pardubicích. Vyučovala na ZUŠ v Litomyšli a Vysokém Mýtě. Od roku 2003 žije trvale v Turnově a na zdejší ZUŠ působí jako učitelka klavíru a korepetitorka. Podílí se na účinkování na některých kulturních akcích v Turnově. Mezi její koníčky patří kultura, rekreační cyklistika a pěší turistika převážně po Českém ráji.