Eva Kordová, 70 let, Mašov

Její profesní život je spojen s turnovskou knihovnou. Znají ji stovky malých i dospělých občanů Turnova z nejrůznějších pořadů knihovny a kulturních akcí pořádané městem i jinými pořadateli. Položila základy v aktivitách Klubu dětských knihoven České republiky řadě celostátních projektů výchovy ke čtenářství a rozvoji čtenářské gramotnosti. Zapojila do všech těchto aktivit nejen turnovské školy, ale řadu škol ze spádové oblasti Turnovska. Jako členka rady města, předsedkyně komise pro občanské záležitosti, předsedkyně sociální a bytové komise, členka komise kulturní a komise pro výchovu a vzdělávání, předsedkyně Dozorčí rady KCT, se aktivně věnuje problematice kultury, dětí, mládeže i seniorů. Přispívá k řešení problematiky v sociální oblasti. Podílí se na zkvalitňování komunikace úřadu s občany. Nadále si přeje dobře vyřešit otázku nové knihovny v Turnově. Protože žije v okrajové části města, chce se výrazně podílet na řešení problémů, které pociťují obyvatelé této části Turnova. Je členkou odborných knihovnických organizací i místních spolků. Mezi její zájmy patří hudba, divadlo a podle času, kterého má málo, také zahrádkaření a turistika. Je matkou dvou synů, babičkou pěti vnoučat.